pokrivenost
mreža

BESPLATNE MREŽE
KOMERCIJALNA MREŽA
Pokrivenost komercijalne mreže - Sva mjesta na području Istarske i Primorsko – goranske županije koja imaju čistu optičku vidljivost sa Učkom imaju mogućnost spajanja na našu mrežu.